Zadaj pytanie

Formularz zapytania urzędowego jest elementem polskiego Pojedynczego Punktu Kontaktowego (www.biznes.gov.pl) prowadzonego przez Ministra Rozwoju na podstawie przepisów rozdziału 2A ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Jednym z zadań Punktu Kontaktowego jest zapewnienie dostępu do informacji dotyczących:

  1. procedur i formalności wymaganych przy podejmowaniu, wykonywaniu lub zakończeniu działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ogólnych zasad świadczenia usług w państwach, o których mowa w art. 13 ust. 1, w szczególności w zakresie ochrony konsumentów;
  3. danych kontaktowych właściwych organów wraz ze wskazaniem zakresu ich kompetencji;
  4. sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
  5. środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
  6. wydanych lub opracowanych przez właściwe organy wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
  7. danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
  8. praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

Punkt Kontaktowy nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

Termin odpowiedzi wynosi 7 dni roboczych, w przypadku spraw wymagających konsultacji z innymi właściwymi organami termin ten może zostać przedłużony do 14 dni roboczych.

Na wskazany w formularzu adres poczty elektronicznej zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia, informacja o zmianie statusu oraz odpowiedź.

Zwiń

Proszę wybrać odpowiedni temat

Wielkość załącznika nie może przekraczać 5MB,
dozwolone formaty plików: .jpg,.jpeg,.png,.bmp,.gif,.pdf,.doc,.docx,.odt,.xls,.xlsx

dodaj kolejny załącznik